В края на 2012 година, водени от необходимостта за по-активно представяне на българското винопроизводство на чуждите пазари и колективната защита на интересите на бранша пристъпихме към учредяването на БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ НА ИЗНОСИТЕЛИТЕ НА ВИНО (БАИВ). От името на управителния съвет на асоциацията и лично от мое име, бих искала да ви уверя в стремежа на БАИВ към утвърждаване на Българското вино на международните пазари с ясно насочени действия и влагане на цялата ни енергия, опит и познание за осъществяването им. Ще бъдем истински щастливи заедно да успеем да работим за създаване на положителен  имидж на българските вина, което ще доведе и до трайни успехи на международните пазари, изразено в увеличаване на износа и по-високи експортни цени.

Инж. Галина Нифору, Wine MBA

Председател на УС на БАИВ